Ofis Sistemleri Hakkımızda Müşterilerimiz İletişim TR EN


Çeker Ocak

Yeni ürünlere göre sırala      A dan Z ye sırala

Çeker Ocak Nedir?

Havada asılı olarak bulunabilen kontamine edici partiküller genellikle solunum yoluyla zarar vermektedir. Solunan havayla bu kimyasal maddeler akciğerlere ve oradan da kan dolaşımına girerek bütün vücuda dağılabilmektedir. Laboratuvarda çalışma sırasında çalışmanın öncesinde ya da sonrasında oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi veya oluşma olasılıklarının en aza indirilmesi için, bilimsel yöntemlere dayanarak insan sağlığı için güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. Çeker Ocak laboratuvar ortamlarında kimyasallar ile yapılan (analiz, deney vb) her türlü çalışmanın güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan bir cihazdır. BRAU GRUP daha iyi bir laboratuvar çalışma ortamı için çeşitli modellerde çeker ocaklar tasarlayıp üretmektedir.

Çeker Ocak Parçaları

Çeker ocak temel olarak 4 bölümden oluşur.

 • Üst kısım
 • Çalışma alanı
 • Kontrol panelleri
 • Alt dolap
 • çeker ocak

  Havalandırma fan motoru, kirli hava çıkış bağlantısı, aydınlatma, ağırlık sistemi vb. elemanların bulunduğu kısım üst kısımdır. Çalışma alanında ise cam kapak, modeline göre değişen su fittingi cupsink, diğer analitik gaz fittingleri ve çalışma yüzeyi bulunur. Kontrol panelleri bölümünde ise modeline göre farklılık göstermekle birlikte genellikle, elektrik prizleri, motor ve aydınlatma kontrol anahtarları ve mekanik tesisatlara ait vanalar bulunur.

  Çeker Ocak Nasıl Kullanılmalı?

  Çeker Ocaklar iç mekan temiz hava sistemlerinden, kapı ve pencerelerden uzakta ve trafiğin en az olduğu yerlere konmalıdır. Çeker ocak suya, neme ve kimyasallara dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır. Çeker ocak emiş sistemi sürekli hava akımı sağlayabilecek kapasitede ve 24 saat çalışabilir durumda olmalıdır. Elektrik tesisatı ve ekipmanları ile mekanik tesisatı ve ekipmanları birbirinden tecrit edilmiş olmalıdır. Elektrik prizleri ve anahtarları çeker ocak çalışma alanının dışında olmalıdır.

  İnsan hatalarının nedeni, çalışılan kimyasal madde hakkındaki bilgi eksikliği ve dikkatsizliktir. Çeker ocakta kullanılacak kimyasallar ile ilgili bir liste ve bunlar ile ilgili MSDS (malzeme düvenlik) formları ulaşılabilir en yakın konumda bulundurulmalıdır. Alınan tüm önlemlere rağmen laboratuvar ortamında oluşabilecek kazalar göz önünde tutularak kurumda bir ilk yardım ekibi bulunmalıdır.

  çeker ocak
  çeker ocak
  çeker ocak

  Civa, nitrik asit, sülfirik asit, hidroklorik asit, sodyumhidroksit, potasyumhidroksit, karbon tetra klorür vb gibi aşındırıcı ve/veya kanserojen maddeler veya ile çalışılırken mutlaka çeker ocak kullanılmalıdır. Çeker ocak mutlak suretle toprak korumalı bir elektrik tesisatına bağlanmış olmalıdır. Çeker ocak ön kapağı açılmadan evvel havalandırma fanı aktif hale getirilmelidir. Çeker ocak içerisinde yapılan işlemler sırasında ön cam kapak mümkün olan en alt seviyeye kadar indirilmelidir. Bu sayede içeride gerçekleşebilecek patlama, alevlenme, sıçrama vb olaylar sonucunda kullanıcı koruma altında olmuş olur. Yinede kullanıcılar ekstra koruyucu laboratuvar gözlüğü kullanmalıdır. Çalışma esnasında çeker ocak camı 50cm seviyesinden daha fazla yukarı kaldırılmamalıdır. Aksi halde emiş gücü azalacağından açığa çıkan gazlar kabin dışına sızabilecektir.

  Sodyumhidoksit, Potasyumhidroksit, Kalsiyumhidroksit ve benzeri maddelerle yapılan çalışmalar sırasında meydana gelebilecek yanıklar için en yakın yerde bir göz ve boy duşu ve % 1 lik borikasit % 5 lik asetikasit uygun şekilde hazır bulundurulmalıdır. Patlayıcı ve parlayıcı kimyasallar ile çeker ocak içinde çalışmaya başlamadan evvel açılması gereken tüm elektrikli cihaz bağlantıları önceden yapılmalıdır ve açık hale getirilmeldir. Çeker ocak içinde çalışırken tüm malzemeler, çeker ocağın ön kısmından en az 15 cm kadar içeriye konmalıdır.

  Su Banyosu ile çalışılırken su seviyesi sık sık kontrol edilmeli ve düşükse distile su ile tamamlanmalıdır. Alet ile çalışırken buhara dikkat edilmeli; gerekli koruyucu malzemeler kullanılmalıdır. Su banyosu çalışma bittikten sonra kapatılmalıdır.Distilasyon Cam Düzenekleri ile çalışırken distilasyon işlemi öncesinde patlama riski nedeniyle soğutma suyunun açık olduğundan emin olunmalıdır. Damıtma işlemi sırasında soğutma suyunun aşırı ısınıp ısınmadığı kontrol edilmelidir. Damıtma işlemi bittikten sonra soğutma düzeneği soğumadan su kapatılmamalıdır.

  Çeker Ocak Panoramik (BrauLAB Auslage 95)

  Çeker Ocak Panoramik (BrauLAB Auslage 95)

  Çeker Ocak (BrauLAB FC150-CDP)

  Çeker Ocak (BrauLAB FC150-CDP)

  Wet Bench Çeker Ocak (BrauLAB WB150-SP)

  Wet Bench Çeker Ocak (BrauLAB WB150-SP)

  Çeker Ocak (BrauLAB FC150-SP)

  Çeker Ocak (BrauLAB FC150-SP)

  Çeker Ocak (BrauLAB FC150-CP)

  Çeker Ocak (BrauLAB FC150-CP)

  Çeker Ocak (BrauLAB FC150-MP)

  Çeker Ocak (BrauLAB FC150-MP)

  
  İLETİŞİM

  +90 (212) 485 11 20
  Yurt içi satış temsilcisi: +90 (0535) 322 99 84
  info@braugrup.com
  İkitelli OSB Mah. İSTEKS Sanayi Sitesi B4 Blok No:8 Başakşehir/İstanbul